Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Åtgärd som skulle genomföras i samband med inventeringar och vid byte av magasinsförvaltare. Uppmätning skulle också göras av de varor som levererades ut ur magasinet. För ut- och inmätning av spannmålen skulle mätarepenningar betalas åt de edsvurna mätare som inte erhöll någon lön.

Finsk beskrivning

mittaus

Toimenpide, joka tuli suorittaa inventointien sekä varastonhoitajan vaihdosten yhteydessä. Myös ulos lähtevä tavara tuli mitata. Viljan mittauksen yhteydessä tuli maksaa mittausraha valantehneille mittaajille, jotka eivät muutoin saaneet palkkaa työstään.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 992.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .