Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mätredskap för uppmätning av tegskiftad åker. Stångens längd uttrycktes vanligen i alnar och varierade från by till by, och i en och samma by under olika tider.

Finsk beskrivning

tanko

Maanmittausvälineenä käytetty, pituudeltaan vaihtelevan, mutta Suomessa tavallisimmin 6 kyynärän mittainen mittaseiväs.

Källor

Inga källor