Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I landskapslagarna förekommande benämning på tegskifte, syftade på det redskap, en stång, som användes för mätning av jordareal.

Finsk beskrivning

tankojako, sarkajako

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 12.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III. 411.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/