Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rymdmått för mätning. Mätaretunnan användes för att mäta upp och beräkna de skatter som utgick i torra eller våta varor såsom spannmål, fisk och tjära. Måttkärlet kröntes av krönaren för att garantera dess riktighet. Efter 1739 sköttes uppgiften endast av särskilda tillförordnade justerare, vanligen två bofasta män, mot en justeringsavgift som varierade beroende på måttkärlets storlek.

Finsk beskrivning

mittatynnyri, tynnyrinmitta

Tilavuuden vetoyksikkö sekä sitä vastaava mittausväline.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska mittatynnyri