Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av (tomt)mätningsman upprättat skriftligt dokument över förrättade lantmäterimätningar på tomt.

Finsk beskrivning

mittauskirja

tontin mittauksesta laadittu asiakirja

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 360.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1932: nr 41: § 29: 167 .

Andra språk

Inga termer på andra språk