Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dokument utfärdat av en myndighet i syfte att definiera vissa rättigheter, visst beskydd eller privilegium från att erlägga vissa avgifter, exempelvis av Kommerskollegium eller landshövding utfärdat fribrev för fartyg. I brevet angavs ett fartygs svenska, senare finska, nationalitet jämte andra förhållanden (till exempel fartygets bilbrev, mätebrev) som tillförsäkrade de förmåner och rättigheter som tillkom nationens fartyg. Helfrihetsbreven ersattes 1892 (i Sverige) av nationalitets- och registreringscertifikat.

Finsk beskrivning

täysvapautuskirja

Viranomaisen laatima asiakirja, joka määritteli tietyn vapautuksen, suojeluksen tai etuoikeuden olla suorittamatta tiettyjä maksuja. Kauppakollegio tai maaherran saattoi laatia vapautuskirjan alukselle. Siinä ilmoitettiin aluksen kansallisuus sekä muut asiat, jotka takasivat alukselle sille kansallisuuden perusteella kuuluvat edut ja oikeudet.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 648.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kokovapauskirja, kokovapautuskirja

Se vidare