Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fartyg som hade tullfrihet i finska hamnar och kunde bevisa detta med ett helfrihetsbrev som utfärdats av sjötullskammare.

Finsk beskrivning

täysi tullivapausoikeus

Oikeus, joka oikeutti aluksen nauttimaan tullivapautta Suomen satamissa. Alus pystyi osoittamaan vapauden meritulliakamarin amtamalla tullivapauskirjalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 654, 656.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 148 (helfrihetsbref).

Andra språk

Inga termer på andra språk