Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundläggande medeltida skatteenhet. En helbåge var en man över femton år som förmådde spänna en båge och nedlägga ett villebråd.

Finsk beskrivning

täysiousi*, täysi jousivero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 457f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare