Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som var skyldig att vid gästning utfordra hälften så mycket som en helbordsman.

Finsk beskrivning

puolipöytätilallinen*

vähennetyn kestitysvelvollisuuden saanut talonpoika; Talonpoika, jonka tuli kustantaa kestitystä vain puolet siitä, mitä kokopöytätilallisen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 210.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare