Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde som var skyldig att oavkortat utfordra vid gästning.

Finsk beskrivning

kokopöytätilallinen*

täyteen kestitysvastuuseen velvoitettu talonpoika

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare