Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt begrepp som motsvarade mantalets ursprungliga betydelse. Helbonden betalade full grundskatt till kronan, i motsats till mindre jordägare som betalade hälften eller en fjärdedel.

Finsk beskrivning

täystalollinen

Kameraalinen käsite, joka vastasi manttaalin alkuperäistä merkitystä. Täystalollinen oli talonpoika, joka kykeni maksamaan täyden maaveron kruunulle.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 111–112.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .