Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Den som tjänat ut”, i allmänhet tjänsteman som efter ett visst antal tjänsteår fått avsked från sin befattning med bibehållen lön eller en viss del av lönen.

Finsk beskrivning

täysinpalvellut

Tietyn virkavuosimäärän jälkeen virasta eronnut tai eläkkeelle jäänyt virkamies.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska täysinpalvellut