Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslag, kvarstad, av en ämbetsmyndighet utfärdat förbud för ett i hamn liggande fartyg att avgå.

Finsk beskrivning

takavarikko, saarto

Viranomaisen laatima määräys, jossa satamassa olevaa laivaa kielletään lähtemästä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska laivanpidätys