Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden benämning på fulltalig i bemärkelsen med rätt att fatta beslut.

Finsk beskrivning

täysivaltainen, täysilukuinen

päätöksentekokelpoinen

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 269.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

plenipotentiaire