Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1889 landsomfattande postdistrikt under Poststyrelsen, senare Post- och telegrafstyrelsen, vilket utgjordes av Statsjärnvägarna med deras postkupéexpeditioner. Distriktet kallades ursprungligen Kupépostdistriktet och förestods av en postinspektör.

Finsk beskrivning

postivaunupiiri

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1940, 1950, 1951 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 25–27: 487–488 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kupépostdistrikt