Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande tjänsteman i ett dykerikompani med privilegium på allt viktigare bärgningsarbete, särskilt vid förlista fartyg. År 1810 upphörde verksamheten och tjänstebeteckningen i Finland.

Finsk beskrivning

sukelluskomissaari

Johtava virkamies sukelluskomppaniassa, jolla oli yksinoikeus tärkeimpiin haaksirikkoutuneiden alusten pelastustöihin. Komppanioiden toiminta Suomessa loppui 1810.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/