Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande samlande benämning på stad eller härad tillkommande andel i böter utmätta av domstol.

Finsk beskrivning

oikeusistuinrahat*

Kaupungille tai pitäjälle maksettu osa tuomioistuimen määräämistä sakoista.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk