Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Justitieombudsmannens ersättare 1925–1972, trädde i ämbete när den ordinarie justitieombudsmannen var förhindrad att sköta uppgiften, avled eller avgick i förtid från tjänsten. Suppleanten verkade tills riksdagen hade utnämnt en ny justitieombudsman.

Finsk beskrivning

oikeusasiamiehen sijainen

Oikeusasiamiehen sijainen vuosina 1925–1972, joka hoiti virkaa, kun vakituinen oikeusasiamies oli estynyt hoitamasta tehtävää, menehtyi tai erosi tehtävästään ennenaikaisesti.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 207/1925: § 12 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 2/1920 .

Andra språk

Dåtida finska (eduskunnan) oikeusasiamiehen varamies

Synonymer

biträdande justitieombudsman
riksdagens justitieombudsmans suppleant