Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avtal varigenom en tidigare värvad soldat förband sig till förnyad tjänst vid krigsmakten.

Finsk beskrivning

uudelleenvärväytymissopimus*

Sopimus aiemmin jo sotilaana olleen uudelleenpestautumisesta palvelukseen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 853. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk