Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman vars ränta var anslagen till lön åt en indelt soldat som tjänstgjorde i flottan.

Finsk beskrivning

merisotilastila, laivamiehen tila

Tila, jonka vuokra käytettiin ruotolaitoksen merisotilaan palkan maksuun.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 337 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/