Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen kungligt ombud, god man, övergående i allmän benämning på chef för militär enhet. I Finland under svenska tiden och autonoma tiden också länsman. Begreppet användes om konungens fogde över ett visst område (fogati) som samtidigt var kommendant på kronans slott i området. I några svenska landskap var det också en benämning på kronofogden. Benämningen befallningsman användes under stora ofreden som parallell benämning för fogdar som tillsattes av den ryska ockupationsförvaltningen.

Finsk beskrivning

kuninkaan vouti, linnanpäällikkö, linnavouti, nimismies, vallesmanni

Tittelin merkitys muuttui ajan myötä ja vaihteli alueittain Ruotsin sisällä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 201.

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 81, 143.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7064, 7069.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 35.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska linnanpäällikkö; nimismies

Synonymer

befalm.
kronans befallningsman