Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Under 1500-talet) benämning på fogde eller befallningsman, i stad med exekutiv myndighet. Benämningen var knappast bruklig i Finland.

Finsk beskrivning

vouti, kruununvouti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid