Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I januari 1918 radikaliserades ledningen av det socialdemokratiska partiet genom att dess partiutskott delades i en politisk och en exekutiv kommitté. Exekutiva kommittén blev det organ som beordrade och genomförde de rödas maktövertagande den 26–27 januari 1918.

Finsk beskrivning

Sdp:n toimeenpaneva komitea (1918)

Källor

Inga källor