Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underordnad stadstjänare med uppgift att biträda vid kommunala och exekutiva göromål.

Finsk beskrivning

kaupunginapulainen*

kaupunginlähetti

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 324.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk