Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Verkställande myndighet som genom utslag eller dom genomför en yttre aktion med tvång, särskilt utsökning eller straff.

Finsk beskrivning

toimeenpaneva viranomainen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska täytäntöönpaneva viranomainen, taytänöönpanoviranomainen, toimeenpaneva viranomainen