Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på åklagare vid krigsrätt, profoss.

Finsk beskrivning

sotaoikeuden syyttäjä, profossi

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skult