Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polisiär tjänsteman på örlogsfartyg.

Finsk beskrivning

laivan profossi

poliisia vastaava järjestyksenpitäjä sota-aluksella

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skeppsgevaldiger

Se vidare