Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fartygspräst eller fartygspastor, under 1600-talet på örlogsfartyg, under 1700-talet också på Ostindiska kompaniets fartyg.

Finsk beskrivning

laivasaarnaaja*, laivapappi*

Toimi sotalaivoilla, 1700-luvulla myös Itä-Intian kauppakomppanian aluksilla.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/