Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av postverket inrättad postexpedition på ett fartyg. Fartygspostexpeditionen förestods av en expeditör. Expeditioner fanns huvudsakligen på de ångbåtar som från och med sjävständigheten fram till andra världskriget trafikerade på linjen Åbo–Stockholm.

Finsk beskrivning

laivapostitoimisto

laivalla toimiva postitoimisto

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 384.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 26–27: 487–488 .

Andra språk

Dåtida finska laivanpostitoimitus

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

1920-tal–ca 1940