Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Legitimationshandling för fartyg.

Finsk beskrivning

laivanpassitus

Laivan legitimaatiotodistus, aluksen laillisuuden osoittava asiakirja.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 98 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska laivanpassitus