Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronofogde, kronolänsman, i Finland huvudsakligen befallningsman.

Finsk beskrivning

kruunun käskynhaltija

Kruununvouti tai kruunun nimismies, Suomessa pääosin käskynhaltija.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 219.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk