Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegångsärende rörande kronobalans.

Finsk beskrivning

alijäämäjuttu*

kruunun verovarokertymässä olevasta vajeesta johtuva oikeusasia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare