Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brist i kronans uppbördsmedel, underskott på grund av oindrivna skatter.

Finsk beskrivning

alijäämä

verovarojen vähäisestä kertymästä johtuva vaje kruunun verovaroissa

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 196.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kruununvailinki

Se vidare