Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroinrättning som erbjöd grundutbildning för sjuksköterskor samt specialutbildning för avdelningssköterskekompetens och hälsosysterskompetens. Vid vissa institut erbjöds dessutom en högre utbildning för administrativa uppgifter och lärarkompetens. Sjuksköterskeinstituten sorterade under Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

sairaanhoitajainstituutti*, sairaanhoito-oppilaitos

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.