Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den rätt som gäller militären och militära ärenden.

Finsk beskrivning

sotaväkeä ja sotilasasioita koskeva oikeus

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.