Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uttryck som användes när två eller flera personer förenade sina krafter eller utförde en handling gemensamt; ägde, förvaltade eller brukade något gemensamt eller gemensamt ansvarade för något eller ingick förlikning.

Finsk beskrivning

yhdessä, yksin toimin

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 308.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/