Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig skatt som med vissa undantag betalades till kronan (staten) av kyrkoherden i ett pastorat. Skatten beräknades till ett visst belopp för varje (förmedlat) mantal i pastoratet.

Finsk beskrivning

papinvero*

kirkkoherrojen vuosittain kruunulle maksama vero

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/