Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollektivbeteckning för de på Kungliga hovkapellets lönestat upptagna musikanterna, hovkapellmästaren och direktören, åtminstone under 1700-talet.

Finsk beskrivning

hoviorkesterin henkilökunta

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 155.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

kungliga kapellbetjänte