Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokoll som saknar sidnummer, vanligen konceptprotokoll. Paginering skulle från 1735 ske mitt på sidan på dokumentets övre del.

Finsk beskrivning

sivuttamaton pöytäkirja, pöytäkirja ilman sivunumeroita

Tavallisesti luonnospöytäkirja, jossa ei ollut sivunumerointia. Vuodesta 1735 asiakirjoissa tuli olla sivunumerointi sivun yläosassa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 209.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk