Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utdrag ur protokollet.

Finsk beskrivning

pöytäkirjanote

Ote pöytäkirjasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 696.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Latin extractum protocolli
Dåtida finska pöytäkirjanote