Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfälligt förordnad tjänsteman som ansvarade för ett visst banavsnitt och övervakade bevakningen och underhållet av banan.

Finsk beskrivning

ylimääräinen ratainsinööri

Tilapäisesti virkaan määrätty, tietystä rataosuudesta vastaava virkamies.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 653 (ratainsinööri).

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 224.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska ylimääräinen ratainsinööri

Tid

Synonymer

extra baningenjör

Se vidare