Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Upptagande i protokoll.

Finsk beskrivning

pöytäkirjaan kirjaaminen

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 703. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166 (inprotokollera).

Andra språk

Inga termer på andra språk