Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I praxis, i det praktiska livet.

Finsk beskrivning

käytännnössä, todellisuudessa

Källor

Inga källor