Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som skickades ut för att samla in allmosor till ett hospital. Biddaren hade ett tiggarbrev utfärdat av en kyrklig förman. Praxis i Sverige tycks ha uteslutit de leprösas (spetälska) tiggerier. De hölls i stället isolerade på hospital.

Finsk beskrivning

almujen kerääjä

Henkilö, jonka tehtävänä oli kerätä almuja sairaalalle. Hänellä oli mukanaan kirkollisen esimiehen kirjoittama virallinen kerjäyskirje. Käytäntö lakkautti spitaalisten kerjäystoiminnan, ja heitä pidettiin sittemmin eristettyinä sairaaloissa.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 306.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVIII: 306.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 151.

Andra språk

Inga termer på andra språk