Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond med vilken ett gymnasiebibliotek upprätthölls, exempelvis biblioteksfonden vid Borgå Gymnasium. Fonden erhöll sina inkomster från bl.a. överskottet av det lagligen till kaplansbostället tillfallande spannmålet efter 1818. Viborgs gymnasiebibliotek erhöll sina inkomster från lediga sacellanier samt från vissa präst- och pastoralexamina inom Borgå stift.

Finsk beskrivning

kirjastorahasto

Rahasto, jonka turvin pidettin yllä lukion kirjastoa, esimerkiksi Porvoon lukion kirjastoa. Rahasto sai tuloja mm. kappalaisen virkatalolle maksetuista kymmenyksistä vuoden 1818 jälkeen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 796.

Andra språk

Dåtida finska kirjastorahasto