Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontrollmärke, ofta av bly, som visade att en tiggare hade rätt att tigga i en viss stad. Tiggarmärkena var ofta försedda med stadens vapen. Tiggarmärken förekom i Danmark under Kristian II:s tid och sådana omtaldes också i en föreskrift rörande stadens fattiga i Stockholm år 1533.

Finsk beskrivning

kerjuumerkki*

tavallisesti lyijystä valmistettu kontrollimerkki, joka osoitti, että kerjääjällä oli lupa kerjätä tietysssä kaupungissa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 23.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vårdmärke