Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontroll- eller betalningsmärke, som ofta användes i förbindelse med handels- och skatteförhållanden, men också i kyrkliga sammanhang.

Finsk beskrivning

lyijymerkki*

kontrolli- tai maksumerkki, jota käytettiin kaupan yhteydessä, mutta myös kirkollisissa yhteyksissä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , 23.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tesserae

Se vidare