Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Antalet dygn en masugn var i gång, grunden för beräkningen av tiondejärnet efter 1686. Ägaren var skyldig att med masugnsmästarens bestyrkan anmäla till kyrkoherden blåsningens början och slut. Han måste också förete bevis på gjord anmälan.

Finsk beskrivning

masuunin käyttöaika, puhallusaika

Päivissä laskettu masuunin käyttöaika, jonka perusteella laskettiin kymmenysraudan määrä vuodesta 1686. Omistaja oli velvollinen ilmoittamaan kirkkoherralle puhalluksen alku- ja lopetuspäivän, masuunimestarin todistuksen kera. Ilmoitus oli myös dokumentoitava.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk