Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fridygn, dagar som var skattefria för gruvindustrin och bruken. Egentligen var de avsedda för de dagar när masugnen eldades och inte ännu producerade järn.

Finsk beskrivning

kylmät päivät

Vapaat eli verovapaat päivät kaivosteollisuudessa. Verovapaita päiviä oli tietty määra vuodessa ja ne oli tarkoitettu kattamaan esimerkiksi päivät, jolloin masuunia lämmitettiin eikä se vielä tuottanut.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 567.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/