Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De dagar under vilka en masugn var befriad från skatt. Verksamheten på bruken i Finland reglerades 1649, 1673 och 1723. Tionde skulle utgå till kronan för varje blåsningsdygn (dygn då masugnen användes) med undantag av fridygnen. År 1809 fastslogs att antalet fridygn i blåsningens början var 3 för en gammal masugn, 10 om masugnen hade blivit ombygd och 50 + 3 för en ny masugn. Antalet blåsningsdygn skulle kontrolleras av kyrkoherden.

Finsk beskrivning

vapaat päivät

Päivät, joilta masuunin ei tarvinnut maksaa veroa. Muutoin jokaisesta käyttöpäivästä kuului maksaa kymmenykset kruunulle. Vapaita päiviä sai olla vuonna 1809 kolme vanhalla masuunilla, 10 uudistetulla masuunilla ja 50+3 uudella masuunilla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 567.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

frihetsdygn